Alle musea van Nederland

Waar ga jij naartoe?

Wereldmuseum Rotterdam

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

 

Mooie collectie van Aziatische voorwerpen. Verrassend, voor Nederland, dat de entree gratis was.

De entree van het museum is gratis behalve voor specifieke thematentoonstellingen. Het Wereldmuseum laat in de permanente tentoonstelling De Collectie 2.000 topstukken uit de museumverzameling zien. Dit is slechts een klein deel van de gehele verzameling. De museumcollectie telt rond de 100.000 voorwerpen en 100.000 foto's (daterend vanaf ca. 1860), albums, prenten, geografische kaarten en atlassen, tekeningen, dia's en affiches. Het pand van het Wereldmuseum fungeerde in de negentiende eeuw als sociëteit van de Koninklijke Yachtclub van prins Hendrik. De leden van de vereniging waren onder meer koopmannen en wetenschappers. Zij gingen voor hun zakelijke contacten of onderzoeken de hele wereld over en namen van hun reizen bijzondere voorwerpen mee die ze in de Yachtclub aan elkaar lieten zien en organiseerden tentoonstellingen met maritieme en etnografische objecten. Hiermee werd de basis van het Wereldmuseum en de museumcollectie gelegd. Na het overlijden van prins Hendrik werd de vereniging opgeheven en werd het gebouw volledig in gebruik genomen als museum. Vanaf de opening ontving het museum belangrijke schenkingen van particuliere verzamelaars, van Scheepvaartmaatschappijen en van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Ook de Vereeniging Rotterdamsche Diergaarde Blijdorp zorgde in 1939 voor een aanzienlijke aanvulling van de collectie etnografica. De verzameling is door de geschiedenis heen verder uitgebreid.